น้อมรำลึก ๑๐๐ ปีชาตกาล หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐ น.

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

สมุดเยี่ยม ต่อไป >

กลับไปหน้า คลังภาพ