ประมวลภาพงานพระราชทานเพลิงศพ
พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ณ เมรุวัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
11- 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ในช่วงเช้าของทุกวัน จะมีการใส่บาตร

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เช้าวันนี้มีพระเถระเมตตามารับบาตร ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) พระอาจารย์พล วัดภูหล่มขุม, -, พระอาจารย์พิชิต วัดหินหมากเป้ง, พระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ออกรับบาตร

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระอาจารย์พล วัดภูหล่มขุม

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระอาจารย์พิชิต วัดหินหมากเป้ง

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่เลิศ วัดมุตโตทัย ชลบุรี ศิษย์หลวงปู่เหรียญครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ฉันเช้าที่ศาลาใหญ่

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

(จากซ้ายไปขวา) หลวงพ่อมงคล วัดโป่งกระทิง, หลวงพ่อพล, หลวงพ่ออินทร์ถวาย, หลวงพ่อบุญเรือง และหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

พิธีที่พระสุธรรมเจดีย์ เคลื่อนสังขารหลวงปู่สู่เมรุ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กำลังเตรียมขอขมาศพหลวงปู่ พระเถระมาถึง

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พิธีขอขมาศพ มีพระเถระมาเป็นประธาน ได้แก่ หลวงปู่ทองพูล, หลวงปู่ท่อน, หลวงปู่พระราชวุฒาจารย์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ในพิธีนี้ หลวงปู่ท่อนเป็นประธานในการเคลื่อนศพ เตรียมนำขบวน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ข้าราชกาลผู้ใหญ่ อัญเชิญบริขาร และพวงมาลาพระราชทาน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อัญเชิญหีบศพ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่ท่อนกับพัดยศพระราชญาณวิสุทธิโสภณ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เคลื่อนหีบศพลงมาด้านล่างแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่ท่อนขึ้นคานหามนำขบวน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ต่อไปจะเวียนรอบเมรุสามรอบ แล้วอัญเชิญหีบศพขึ้นสู่จิตกาธาน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทอดผ้าบังสุกุล

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่ท่อนพิจารณาผ้าบังสุกุล

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมป์ (ภูกระแต)จ.หนองคาย
ท่านเป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย(ธรรมยุต)เมตตามาเป็นกำลังใจอยู่ที่วัดตลอดงานครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สวดพระพุทธมนต์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พิธีในตอนค่ำครับ มีการสวดพระอภิธรรม

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่คำไพ สุสิกฺขิโต วัดหินหมากเป้ง
ในคราวอุปสมบทครั้งแรก หลวงปู่เป็นพระอุปฐาก หลวงปู่มั่นครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาสังขารหลวงปู่

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สวดพระอภิธรรม

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ในคืนนี้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย แสดงพระธรรมเทศนา ครับ

<หน้าก่อน กลับไปหน้า คลังภาพ หน้าถัดไป>
ขอเชิญลงนามและร่วมอนุโมทนาในสมุดเยี่ยม ที่นี่

จัดทำโดย : คณะศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เริ่มจัดทำเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์
E:Mail : luangpurian@mail.com http://www.luangpurian.com